Un hospital público para Vigo ... por Yashmina Shawki

Ningún sistema é perfecto, sobre todo porque o seu implementación é susceptible de ser subvertida e manipulada polo ser humano no seu propio beneficio. Con todo, unha mala utilización non inhabilita a bondade do concepto. Así, o tan deostado sistema sanitario público español, universal e gratuíto, a pesar de todas as súas deficiencias e do enorme esforzo orzamentario que supón, é un dos maiores logros e a mellor dos investimentos do noso país. Garantir a saúde dun ser humano desde o momento da súa concepción ata o día da súa morte non pode ser interpretado unicamente desde o punto de vista financeiro.

Cando a Xunta xustifica a privatización da construción e futura xestión de parte dos servizos do hospital público de Vigo, con datos económicos, o único que fai é ocultar intereses moi pouco sociais de todas as empresas que se beneficiarán das adxudicacións, enganar nos prazos de construción xa que nunca se cumpren, esconder a precariedade laboral que fomenta e, para rematar, encubrir a súa falta de vontade para levar a cabo o esforzo de control e dirección na erección dun centro de referencia para o sur de Galicia. O fácil é subcontratar e adxudicar unha partida durante trinta anos para amortizar un gasto que así pasa de ser fixo a corrente e non dicir que o prezo total incrementarase, só na construción, en máis dun 15% do seu custo real. Un 15% que sairá dos nosos petos. En países como Gran Bretaña, que leva 15 anos aplicando este sistema, supuxo a redución na calidade da sanidade e un incremento dos custos por mala xestión. Se a crise financeira e económica actual deriva do vórtice liberalizadora, é inadmisible caer no mesmo erro e deixar en mans privadas un ben público.

Vigo necesita un hospital público con camas suficientes, persoal sanitario adecuado e unhas dotacións ben xestionadas, e non un centro cuasiprivatizado, con menos camas das necesarias, persoal sanitario escaso e unhas instalacións que non serán públicas ata dentro de trinta anos, xusto cando xa se quedou obsoleto e será necesario construír un novo.
Artigo de opinión publicado en La Voz de Galicia do día 23 de marzo de 2010

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988