«Os que venden o copago como a panacea están equivocados» ... entrevista a Bernat Soria

«O sistema nacional de saúde necesita unha reforma estrutural». Para Bernat Soria, ex ministro de Sanidade e investigador do Centro Andaluz de Bioloxía Molecular e Medicina Regenerativa, o copago non é unha solución, senón que a reforma pasa por mellorar a eficiencia, profundar na prevención e aproveitar o potencial investigador biomédico para xerar riqueza. Estas conclusións defenderaas hoxe na conferencia O sistema nacional de saúde como nicho para a creación de empresa, que hoxe ofrecerá na Fundación Caixa Galicia (13.30 horas). O acto está organizado pola plataforma da Universidade da Coruña Agora UDC.

-¿É o sistema de saúde un nicho para crear empresas?
-Un sistema nacional de saúde ten un valor estratéxico para un Estado, non é só un sistema que presta asistencia sanitaria, senón que tamén é un xerador de emprego de calidade. Se temos un dos mellores sistemas de saúde, grandes profesionais e uns orzamentos axustados, pero elevados, entón habería que facilitar que ese investimento xerase retornos e que aparezan iniciativas empresariais. E non estou a falar dunha privatización do sistema sanitario, cousa que non comparto.
-¿Do que se trata é de aplicar o coñecemento biomédico para xerar riqueza?
-Si, pero nunca desprazando a obxectivo prioritario, que é prestar asistencia sanitaria.
-¿Entón agora desaprovéitase todo este potencial?
-Pois si, porque outros países que non teñen un sistema sanitario tan eficiente como o noso si que xeran riqueza. O desaprovechamiento parte de que as entidades de investigación, chámense universidades, CSIC ou o propio sistema sanitario, non funcionan de forma conxunta, non interaccionan, co que perdemos oportunidades.
-Vostede advertiu de que o sistema de saúde pode ser insostible en cinco ou seis anos se non se toman medidas. ¿É así?
- Eu entrei no Goberno no 2007 e, un ano antes, a conferencia de presidentes concluíu que facía falta inxectar miles de millóns nas comunidades para atender o déficit sanitario acumulado. Ponlles a cero as contas e agora, cinco anos despois, volvemos a xerar o déficit, o que significa que o problema non é conxuntural, senón estrutural.
-Pero como.
-Se vostede ten unha empresa que non funciona non basta con pagar as débedas, hai que cambiar a empresa, se non dentro de cinco anos volverá ter un volume moi grande de débeda. Se só resolvemos a parte económica non fixemos nada: temos que falar tamén de recursos humanos, de xestión eficiente do sistema e de incorporación da calidade.
-¿E con que medidas?
-Aumentando a eficiencia na xestión dos procesos. Un exemplo: un paciente cando vai ao médico do centro de saúde e ponlle un tratamento, envíano a un hospital onde lle fan unhas probas, e logo a outro onde lle fan outras. Fixéronlle unha analítica na primeira visita e cando cambia de sitio volven repetirlla. O que hai que facer é cambiar o formato de xestión para que o que mande sexa o paciente, debe redeseñarse en función do paciente
-¿O copago é a solución?
-Non, por moitas razóns. A primeira, porque non é unha solución. Os que nos venden copago coma se fose a panacea están equivocados, porque o problema que temos é moito máis serio. Expor de entrada esta medida pensando que con esa xa teño o problema resolto é un erro metodológico.


bernat soria investigador e ex ministro de sanidade

Entrevista extraída de La Voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/05/31/0003_201105G31P30991.htm?idioma=galego

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988