Manifesto da Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

Na pagina WEB do SERVIZO GALEGO DE SAUDE/CONSELLERIA DE SANIDADE hai colocado un enlace coa páxina da FUNDACION REDE NAI. Esta Fundación dedícase a promover politicas anti abortistas e da súa nota de prensa extraemos como mostra o seguinte enunciado:


A Fundación Rede Nai considera que a muller quedará máis desprotexida ante quen a abocan ao aborto e logo esquécena coa entrada en vigor da nova Lei.

“Máis do 80% das mulleres que abortan en España, fano obrigadas polas súas parellas, pola ameaza do despedimento no seu posto de traballo, polos seus familiares ou porque se considera socialmente un lastre a maternidade”.

“Sen unha completa e veraz información sobre o que supón o aborto para a muller, a muller non é totalmente libre á hora de tomar a difícil decisión de abortar.”

Madrid, 1 de xullo de 2010.- A Fundación RedMadre que acudirá á concentración o vindeiro sábado 3 de xullo en Madrid fronte ao Tribunal Constitucional como protesta pola entrada en vigor da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazoA Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública manifesta:

1. Que a Fundación dedíquese a desaconsellar o aborto é o seu dereito e igualmente a patalear contra unha lei que dá seguridade ás mulleres que desexan libremente exercer ese dereito: unha Lei que á vez dá seguridade xurídica e profesional a facultativos, enfermeiras e demais profesións sanitarias que consideren que se trata efectivamente dunha prestación sanitaria mais da nosa Sanidade Pública (que algunhas Comunidades Autónomas por certo sabotean), e á que os seus pacientes teñen efectivamente dereito.

2.- A Conselleria e o SERGAS deben limitarse a garantir as prestacións que a Lei outorga e deixar de intentar con argucias entorpecer a súa aplicación, única e exclusivamente pola intromisión de posicións relixiosas respectables pero fóra de lugar na política dunha Conselleria que como calquera outra, forma tamén parte do Estado aconfesional.

3.- Esiximos a retirada inmediata de tal enlace cunha fundación privada de marcado sesgo relixioso e avanzamos en caso contrario, da nosa decisión de acudir ao amparo dos tribunais. (ISTO HABRIA QUE PENSARSELO)

4.- A vocación relixiosa da Conselleira debería reorientarse en beneficio da asistencia sanitaria de toda a cidadanía galega e en tal sentido suxerímoslle siga o exemplo e expulse aos mercadores da saúde do templo da Sanidade Pública; porque a Sanidade é un servizo e non un negocio.Asistimos unha vez máis a unha política de deterioración, de privatización e de retroceso sanitario que neste caso atenta contra o dereito das mulleres de Galicia.

E é que os cidadáns e cidadás de Galicia deben saber “que a quen votan, importa”

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988