A Xunta de Galicia gasta o mesmo no Plan Director do Complexo Hospitalario de Ferrol que o que lle pagou a David Meca

Damos aceso aquí a unha noticia extraída de "La Voz de Galicia" onde se indica a cantidade económica que percibiu da Xunta de Galicia o acto de promoción da ruta fluvial do Camiño de Santiago no que se contratou a David Meca para que peregrinase a nado entre Vilagarcía de Arousa e Pontecesures. Esta cantidade é a mesma que vai percibir en total o Plan Director para o Complexo Hospitalario de Ferrol durante este ano 2010. Cada un que saque as súas propias conclusións.

O Xacobeo destinou 99.000 euros a sufragar todos os custos da peregrinación fluvial de Meca

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988