Debate sobre a situación da Sanidade Pública en Ferrol Televisión Canal 31

Este xoves de 22 h a 23 horas en Ferrol Televisión canal 31 haberá un debate sobre a situación da Sanidade Pública na Comarca, e no mesmo se pode participar facendo chamadas ós contertulios.

Están convidados:
  • Un representante da Plataforma pola Sanidade Pública de Ferrol
  • Un representante da Xerencia de Área
  • Un membro de "Tribuna para o Dialógo"
  • 0 comentarios:

    Publicar un comentario


    CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988