24.02.2010 ASEMBLEA DA PLATAFORMA

Segundo o acordo da Comisión Permanente da Plataforma, integrada por CCOO, UXT, CIG, Xunta de Persoal de Área, Agavida, Alcer, Grupo Diversidade Funcional, Av Caranza, Av Valón e Av Esteiro, celebrada o día 27:

CONVOCAMOS unha xuntanza das 35 entidades que, neste momento compoñen a Plataforma para o mércores día 24 de febreiro ás 19 horas no local da AV de Esteiro na rúa Fernando VI, Bloque I baixo.

A orde do día é a seguinte:
  • Aprobación dun logo da Plataforma.
  • Aprobación dunha aportación económica.
  • Campaña de reclamacións contra as listas de espera.
  • Coordinación da Plataforma con outras Plataformas pola Defensa da Sanidade do resto de Galicia.
  • Campaña de difusión do programa da Plataforma en toda a Área Sanitaria.
  • Propostas de Mobilizacións.
  • Varios.
Facemos un chamamento á participación de tólas entidades veciñais e asociacións sociosanitarias que aínda non forman parte da Plataforma para que asistan a esa xuntanza e , se así o deciden, se incorporen á mesma.

Por vez primeira, esta será a terceira xuntanza do Pleno, se CONVOCA a tódolos partidos políticos que queiran asistir a esa xuntanza e que subscriban o ideario da plataforma ( sempre, por suposto, modificable).

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988