Actas das dúas primeiras asembleas

Desde hoxe podedes descargar aquí as actas das asembleas da Plataforma. Deixamos xa en descarga as dúas primeiras, as realizadas os días 3 e 22 de decembro de 2009.

Descargar acta nº1 do 3.12.2009
Descargar acta nº2 do 22.12.2009

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988