Campaña contra o Copago

ASINA CONTRA A IMPLANTACIÓN DE COPAGAMENTO, TAXAS OU TÍCKETS MODERADORES NA SANIDADE PÚBLICA

Carta ao Goberno Estatal, aos gobernos das CCAA e aos grupos parlamentarios

A persoa/organización abaixo asinante, estimando que:

• A SANIDADE debe ser PÚBLICA, GRATUÍTA e de CALIDADE, e a atención por calquera problema de saúde debe ser independente do nivel económico de cada cidadán

• A implantación de calquera sistema de copagamento, taxas ou tíckets moderadores incrementará aínda máis as diferenzas sociais limitando o acceso dos grupos de poboación máis desfavorecidos, afectando negativamente aos seus niveis de saúde

ESIXO: que non se implante ningún tipo de copagamento, taxa ou tícket moderador, para o acceso da poboación aos servizos sanitarios públicos.


Asina esta carta online na web casmadrid.org
Descargar documento explicativo.
Descargar folla de sinaturas.

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988