Co-copagando ... por Manuel Blanco Desar

Extraído de La Voz de Galicia do 30 de maio de 2010


Copagando a sanidade xa estamos todos. Convén recordalo, porque hai personaxes con memoria de peixe. Copagamos cada vez que pagamos a luz, a través do imposto de valor engadido, do IVE. Copagamos ao fumar, co seu imposto especial. Copagamos co imposto da renda, porque hai unha parte da sanidade que se financia co IRPF. Copagamos ao encher nunha gasolineira, mediante o chamado céntimo sanitario. Porque, ¡huy!, si, é certo, en España xa hai un céntimo sanitario. Ou sexa, que xa pagamos e copagamos e entre todos o sistema nacional de saúde (SNS). De modo que o mal denominado copago sería en realidade un co-copago.

A sanidade pública non se sufraga coa cota da Seguridade Social. Que quede claro dunha vez. Iso deixou de ser así fai moito, moito tempo. Agora o Sintrom, o transplante e o parto custeámolo sobre todo con impostos indirectos e especiais, mira por onde, os impostos máis regresivos. Se agora «estudan» -outro eufemismo, porque estudar, o que se di estudar, algúns estudan pouco e lócelles menos- introducir unha taxa cada vez que alguén vaia a un ambulatorio ou a un hospital, penalizarán de novo aos máis indefensos: anciáns, enfermos, cidadáns con diversidade funcional.

Non coñezo a ninguén que vaia ao médico por vicio ou aburrimento. Os enfermos imaxinarios irán máis ben a clínicas privadas: o recoñecemento anual, a varícula, ai, eses juanetes. Pero non fagamos abandono da equidad nesta aloucada carreira por recuperar o que onte se dilapidou en beirarrúas, sen ir máis lonxe. Existen outras vías, ata dentro do ámbito sanitario.

A sanidade pública española goza de profesionais de primeira división mundial e, en cambio, desaproveita o seu know-how para xerar negocios de alto valor engadido en biomedicina, enxeñería de prótese, farmacia? Do mesmo xeito, deixa de explotar a súa posición de monopsonio ou principal cliente de multitude de produtos e servizos, que lle permitirían esixir mellores condicións aos seus provedores.

Pero claro, para incrementar ingresos e reducir custos hai que ter xestores profesionais e independentes, sexan verdes ou morados, de Vilanova ou Neustadt. Cachis.

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988