Xoves 6 de maio, Acto de presentación da Plataforma en Cedeira

Por distintas razóns alleas á Plataforma, modificase a data do acto, pasando a ser o vindeiro día 6 de maio ás 20 horas no Auditorio de Cedeira(Rúa do Convento s/n).

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988